יום רביעי, 17 בנובמבר 2010

ספרים דיגיטליים: סמינר משותף למרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ושה"ם: 29.11

שלום רב,

אתם מוזמנים למפגש הקרוב בסמינר המחקר המשותף למרכז לחדשנות בטכנולוגיות למידה ולשה"ם. המפגש יעסוק בספרים דיגיטליים ובהטמעתם בהוראה ובלמידה. שימו לב שזהו הסמינר הראשון של המרכז לחדשנות בטכנולוגיות למידה, אשר הוקם באוניברסיטה הפתוחה במקומו של מרכז צ'ייס.

להתראות
איתי אופיר, שה"ם
ד"ר סיגל עדן, המרכז לחדשנות בטכנולוגיות למידה
פרופ' יורם עשת, ראש המרכז לחדשנות בטכנולוגיות למידה
עדנה טל-אלחסיד, ראש שה"ם