יום שני, 31 בינואר 2011

כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011

בהמשך למסורת השנים האחרונות, כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה, ייערך ב- 17.2.2011 בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה - http://www.openu.ac.il/research_center/chais2011/

מגוטנברג עד גוגל: הזמנה ליום עיון באוניברסיטה הפתוחה

ב- 13 בפברואר 2011 יתקיים יום עיון בנושא מגוטנברג עד גוגל לרגל השקת גיליון זמנים 112, המוקדש לנושא "פרקים בתולדות הספר" - http://www.openu.ac.il/events/history/130211.html