יום חמישי, 24 ביולי 2014

הודעה חשובה

לתשומת לבכם, עקב מתקפות סייבר מתמשכות של גורמים עוינים על אתרי אינטרנט שונים בארץ,עלולים לחול שיבושים נקודתיים בשימוש באתרים ובמערכות המחשוב של האוניברסיטה הפתוחה .אנו פועלים,כמיטב יכולתנו, לעצור את המתקפות ולמזער את הההפרעות .

בשל מצב החרום

בשל מצב החרום,השיעורים החיים בקורסים שמוצעות בהן קבוצות טכנולוגיות נפתחו לכלל הסטודנטים בקורס. באתר הקורס או בשאילתא פרטים על מועדי השיעורים.כמו כן גם ההקלטות פתוחות בפני כלל הסטודנטים.