יום חמישי, 24 ביולי 2014

הודעה חשובה

לתשומת לבכם, עקב מתקפות סייבר מתמשכות של גורמים עוינים על אתרי אינטרנט שונים בארץ,עלולים לחול שיבושים נקודתיים בשימוש באתרים ובמערכות המחשוב של האוניברסיטה הפתוחה .אנו פועלים,כמיטב יכולתנו, לעצור את המתקפות ולמזער את הההפרעות .