יום שני, 26 בינואר 2009

המדיום והמסר: כאשר הפוליטיקאי פוגש את האינטרנט

יום העיון ייערך ביום שני 26 בינואר 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה

פרטים על יום העיון: http://www.openu.ac.il/events/260109.html