יום שני, 7 בספטמבר 2009

השבתת אתרי הקורסים - 8/9/09, 08:00-08:30

מחר, יום ג', 8/9/09, בין השעות 08:00-08:30, יושבתו אתרי הקורסים לצורך הכנסת מספר תיקונים.
אנו מתנצלים על אי הנוחות,

צוות שה"ם