יום שלישי, 29 בדצמבר 2009

רישום סדיר לסמסטר האביב - עד 4.1.2010

המועד האחרון להרשמה סדירה לסמסטר האביב תש"ע (ב2010) יהיה יום ב', 4.1.2010
להרשמה אלקטרונית: שאילתא