יום ראשון, 19 בדצמבר 2010

קול קורא לקרן המחקר של מיט"ל 2010

מצ"ב קול קורא לקרן המחקר של מיט"ל: http://meital.iucc.ac.il/meital/research/research_2010/research_2010_cfp.htm
במסגרת הקול הקורא מבקשת מיט"ל לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום שילוב התקשוב בהוראה האקדמית.
הקרן תעניק השנה חמש מלגות מחקר. (התמיכה תינתן למוסדות החברים במיט"ל).