יום שני, 13 ביוני 2011

כנס צייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה - 2012

בהמשך למסורת השנים האחרונות, כנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה "האדם הלומד בעידן הטכנולוגי", ייערך גם השנה בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. לאור העלייה המתמדת במספר המשתתפים, הכנס יארך השנה יומיים, שבמסגרתם יתקיימו מושבי הרצאה, מושב פוסטרים וסדנאות המשקפים את העשיה המחקרית המגוונת המתנהלת בארץ בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה.הכנס ייערך בימים רביעי-חמישי, כב'-כג' בשבט, תשע"ב, 15-16 בפברואר, 2012.