יום שני, 30 באפריל 2012

הזמנה לסמינר מחקר המשותף לשה"ם ולמרכז לחקר חדשנות: 7.5

שלום רב,

הציבור מוזמן לסמינר המחקר המשותף למרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ולשה"ם באוניברסיטה הפתוחה.
נושא הסמינר: מחקרים בפעולה.
במסגרת המפגש יוצגו מחקרים של חברי המרכז, המצויים בתהליך תכנון וביצוע וייערך בהם דיון ביקורתי ובונה בהשתתפות הקהל.

מצ"ב קישור להזמנה