יום חמישי, 28 ביוני 2012

רישום לכנס מיט"ל העשירי

שלום רב,

הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל "הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, ייערך השנה במכון ויצמן למדע, מכון דיוידסון ברחובות, ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ב, 10.7.2012. הכנס הוא מפגש ארצי רב משתתפים הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל.


ההשתתפות בכנס מיט"ל הינה בתשלום הכולל את ספר הכנס וארוחת צהריים.

פרטים נוספים באתר הכנס:  http://meital.iucc.ac.il/conf2012/