יום רביעי, 22 במאי 2013

כנס מיט"ל האחד-עשר- תוכנית ופתיחת רישום


שלום רב,

הכנס הארצי השנתי האחד-עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה המקוונת: כיוונים ומגמות בהשכלה הגבוהה, ייערך השנה באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס אדמונד י' ספרא בגבעת רם, ביום חמישי, י"ב בתמוז, 20.6.2013. הכנס הוא מפגש ארצי רב משתתפים הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל.

ההשתתפות בכנס מיט"ל הינה בתשלום הכולל את ספר הכנס וארוחת צהריים.
ניתן להירשם לכנס בקישור הבא: http://meital.iucc.ac.il/conf2013/rishum13.htm
תוכנית הכנס מופיעה בקישור זה: http://meital.iucc.ac.il/conf2013/program.htm

פרטים נוספים באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2013/