יום ראשון, 25 במאי 2014

סמינר המחקר של המרכז לחדשנות בטכנולוגיות למידה יתקיים ב 16/06/2014

בשעות בין 13:00-14:30 באולם נוידרפר , בניין הכיכר קריית האו"פ - ההרצאה תינתן באנגלית