יום רביעי, 16 במרץ 2016

הזמנה לסמינר מחקר של המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ושה"ם - 11.4.2016

הציבור מוזמן להרצאתה של: פרופ' ניצה גרי, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

השלכות השימוש בווידיאו מקוון בלמידה מרחוק ובלמידה מעורבת על שימור סטודנטים והישגיהם
לפרטים נוספים, לחצו