יום שלישי, 25 בנובמבר 2008

למידה שיתופית באו"פ - בית מדרש משותף לשה"ם ומרכז צ'ייס

ב- 1/12/2008, בין השעות 12:30 - 14:00, ייערך באו"פ מפגש שיעסוק בלמידה השיתופית על סוגיה השונים באו"פ.

המפגש ייערך במסגרת הסמינר המשותף למרכז צ'ייס ושה"ם, ויכלול מספר הרצאות בהן יוצגו מטלות שפותחו והופעלו בסביבות טכנולוגיות שונות המאפשרות שיתופיות (ויקי, בלוגים, פורומים, גוגל דוקס). לאחר ההרצאות יתקיים דיון בסוגיות הקשורות לפיתוח מטלות שיתופיות, הפעלתן, מקומו של מרכז ההוראה ודגמי הערכה למטלות מעין אלה.

בהזמנה פירוט ההרצאות וכן הפניה למאמרים מומלצים לקריאת רקע.