יום שני, 29 בדצמבר 2008

הזמנה לטקס מתקשב מצטיין 2008

עובדי האוניברסיטה הפתוחה מוזמנים לטקס הענקת פרס מתקשב מצטיין לשנת הלימודים תשס"ח
שיתקיים ביום א', 11 בינואר 2009, בין השעות 10:30-12:00 באולם קנבר.
בתכנית:
דברי פתיחה, פרופ' חגית מסר-ירון
חלוקת פרסים למרכזי הוראה מצטיינים
הצגת הפעילות המתוקשבת על-ידי הזוכים
הצגת תהליך השיפוט, עדנה טל-אלחסיד
פסגות בערפל: הנוף המתהווה של טכנולוגיות למידה, פרופ' יואב יאיר

מצפים לראותכם, ועדת שיפוט מתקשב מצטיין

פרטים אודות התחרות בכתובת: http://telem.openu.ac.il/tikshuv_prize/