יום שני, 6 באפריל 2009

עדכון גירסת אופוס, 7/4/09, 07:30-10:00

מחר בין השעות 7:00- 10:30 תושבת הגישה לאתרי הקורסים כדי לעדכן את גרסת אופוס.

הגרסה המעודכנת תכלול:
  • מקבץ תיקונים והתאמות ל- Internet Explorer 8
  • הכנת תשתית אופוס לייצוא RSS לפאר
  • שיפור הניהול של פתיחת חומרים לפאר – הוצאת מייל אוטומטי למרכזים, ראשי מחלקות או אחראים אקדמיים בנסיבות המצריכות יידוע.
  • הכנסת קישור להעלאת חוברת הקורס באזור הניהול של האתר (כניסה דרך "ניהול דף בית")
  • השלמה עבור כל האפליקציות: הוספת "קישור לפריט" לתפריט "ניהול פריט"
  • תיקוני באגים

    חג שמח וחופשה נעימה!