יום שישי, 17 באפריל 2009

הודעה מהנהלת האו"פ בנוגע לשביתת סגל ההוראה

בהמשך להכרזת נציגות המנחים ומרכזי ההוראה על השבתת לימודים החל מיום ראשון, 19 באפריל, פירסמה הנהלת האוניברסיטה הפתוחה את ההודעה הבאה.